วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

งานเลี้ยงต้อนรับ คณะครู นักเรียน The delegations from SMKN1 Kupang Indonesia

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดงานเลี้ยงต้อนรับ คณะครู นักเรียน The delegations from SMKN1 Kupang Indonesia ซึ่งเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ตามโครงการความร่วมมือกับอินโดนีเซีย และเลี้ยงส่ง นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราไปศึกษาที่ Vocational of UniversitasBinaDarma เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

First Previous