วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

กิจกรรมในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ กิจกรรมการถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (วัดเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

First Previous