วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมี นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

First Previous