วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ครั้งที่ ๑๓ นางนวลเกมส์ จังหวัดสมุทรปราการ

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑๓ นางนวลเกมส์ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา รางวัลที่ได้รับ กรีฑา ๑.ประเภทวิ่งผลัดเมดเล่ย์ (หญิง) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๒.ประเภทวิ่ง ๘๐๐ เมตร (หญิง) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๓.ประเภทวิ่ง ๔ x ๔๐๐ เมตร (หญิง) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ กีฬาวอลเลย์บอล (หญิง) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

First Previous