วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center Thailand ๔.๐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center Thailand ๔.๐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยได้รับเกียรติจาก นายประเทือง อยู่เกษม นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีกิจกรรมดังนี้ วันที่ ๒๔ กันยายน ๑. บริการซ่อม (Repair) ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ได้แก่ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า มุ้งลวด และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และการจัดทำมุ้งลวดบานหน้าต่าง ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยสารพักช่างฉะเชิงเทรา ๒.บริการสร้าง (Build) ได้แก่ แผนกอาหารและโภชนาการ การทำเกี๊ยวน้ำ แผนกคหกรรม การทำพวงกุญแจฟักเงิน ฟักทอง แผนกวิจิตรศิลป์ การเพ้นท์กระเป๋าผ้า แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก การทำพวงกุญแจชื่อ แผนกการตลาด การทำน้ำมันสมุนไพรย่านาง แผนกสามัญสัมพันธ์ การทำสบู่เหลว วันที่ ๒๕ กันยายน ๑. บริการซ่อม (Repair) ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ได้แก่ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า มุ้งลวด และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และการจัดทำมุ้งลวดบานหน้าต่าง ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยสารพักช่างฉะเชิงเทรา ๒.บริการสร้าง (Build) ได้แก่ แผนกอาหารและโภชนาการ การทำผัดไท แผนกออกแบบ การทำ Art Day paint แผนกการโรงแรม การพับผ้าขนหนู แผนกการเลขานุการ การทำพวงกุญแจลูกปัด แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเพ้นท์กระเป๋าผ้า

Next Last