วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

แผนกวิชาการโรงแรมและแผนกอาหารและโภชนาการนำนักเรียน นักศึกษา ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ในการลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในจังหวัดฉะเชิงเทรา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง คณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรมและแผนกอาหารและโภชนาการ นำนักเรียน นักศึกษา ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ในการลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ร้านบลูม@ฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Next Last