วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

จัดการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ จัดพิธีรดน้ำดำหัวประเพณีสงกรานต์เลี้ยงส่ง

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ จัดพิธีรดน้ำดำหัวประเพณีสงกรานต์ และเลี้ยงส่ง ครู มริษฏดา บุษดี ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ที่วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last