วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ร่วมพิธีทำบุญฉลองสัญญาบัตร-พัดยศ และพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล พระครูปริยัติวชิรวงศ์

           วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญฉลองสัญญาบัตร-พัดยศ และพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล พระครูปริยัติวชิรวงศ์ ( ปัญญา ปญญาวชิโร/ด้วงเงิน,น.ธ.เอก, ป.ธ.๔,พธ.บ.,พธ.ม. ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เลขานุการรองเจ้าอาวาสคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (วัดเมือง) จังหวัดฉะเชิงเทรา