วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

แสดงความยินดีกับ กับนักเรียนตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ไดัรับรางวัลต่างๆ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๖๖

           แสดงความยินดีกับ กับนักเรียนตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ไดัรับรางวัลต่างๆ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๖๖