วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ผลงานการจัดโต๊ะหมู่ถวายพุทธบูชาหลวงพ่อโสธรในเส้นทางขบวนแห่งทางบก เนื่องในงานนมัสการหลวงพ่อโสธร และงานประจำปี จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๕๖๖