วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

เจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช.และ ปวส. ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๖๖

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

Next Last