วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

เดินทางไปส่งนักศึกษาระดับ ปวส.๒ ศึกษาต่ออีก ๑ เทอมที่ประเทศจีนในระดับ ปวส.

           ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เดินทางไปส่งนักศึกษาระดับ ปวส.๒ แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจทัล ๓ คนและแผนกวิชาการตลาด ๒ คน เพื่อศึกษาต่ออีก ๑ เทอมที่ประเทศจีนในระดับ ปวส. สาขาอีคอมเมิร์สระหว่างประเทศ ภายใต้ความร่วมมือทางการศึกษา ทวิวุฒิไทย-จีน ระหว่างวิทยาลัยศึกษาฉะเชิงเทรากับทาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาระหว่างประเทศกว่างซี (Guangxi International Business Vocational College) เมืองหนานหนิง มณฑลกวางซี สาธารณรัฐประชาชนจีน