วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 Utility component - UIkit documentation

เข้าร่วมงานการประชุมอาชีวศึกษานานาชาติ จีน-อาเซียน “2023 China - Asean Vocational Education Exhibition and Forum”

           ดร.สุพจน์ ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมงานการประชุมอาชีวศึกษานานาชาติ จีน-อาเซียน “2023 China - Asean Vocational Education Exhibition and Forum” ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ณ Guangxi Polytechnic of Construction เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน