วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการรับสมัครการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

           ดร.สุพจน์ ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการรับสมัครการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๒ ประชุมปฏิบัติการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ