วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

งาน "มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ" ประจำปี ๒๕๖๖

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดงาน "คุรุมุทิตา กษิณานุสรณ์" ให้กับครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา รายชื่อผู้เกษียณราชการ ๒ ท่าน ดังนี้ ๑.ครูธวัชชัย กนกโศภิต ครูชำนาญการ ๒.ครูณัฏฐา วันมูล ครูชำนาญการ

Next Last