วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการประกวดแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

           ดร.สุพจน์ ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา มอบรางวัล และเกียรติบัตร และแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการประกวดแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา - รางวัลชนะเลิศ วง See to sea - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วง Fifty Two - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ วง ORG - รางวัลชมเชย วง เมื่อกี้นี้ - รางวัลชมเชย No Name