วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจและการประกวดแผนธุรกิจ สู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

           ดร.สุพจน์ ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา มอบรางวัล และเกียรติบัตร และแสดงความยินดี กับนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจและการประกวดแผนธุรกิจ สู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ แผนธุรกิจ BYYAN แผนกวิชาการบัญชี - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ แผนธุรกิจ โมะโมะแซนวิช แผนกวิชาการตลาด - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ แผนธุรกิจ ข้าวเหนียวไก่ทอด แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ