วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ดำเนินงานฝ่ายสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ และฝ่ายจัดเลี้ยง ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี