วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการ อบรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ “อบรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖”เพื่อปลูกฝังให้ผู้ขับรถมีจิตสำนึกในการขับรถที่ถูกต้องตามกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยได้รับความร่วมมือกับ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า “หลักสูตร Safety Basic Course” ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา