วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ โดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง มอบหมายให้นายชำนาญ แสงทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๒๕๖๖ ณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last