วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา -พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล -พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม -พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล