วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ร่วมพิธีสวดอภิธรรม คุณทรงฤทธิ์ สินถาวร ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวแปดริ้ว

           ดร.สุพจน์ ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายชำนาญ แสงทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และงานประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีสวดอภิธรรม คุณทรงฤทธิ์ สินถาวร ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวแปดริ้ว ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วัดแหลมใต้ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา