วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

แสดงความยินดี และต้อนรับครูผู้ช่วย

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดี และต้อนรับ นายสุรเชษฐ์ วัฒนาพร แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เอกพลศึกษา นายนวพัสส์ จันทร์เทพ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายศตวรรษ อ่อมแก้ว แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (รอบที่ ๙) ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last