วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP”

           ชมรมวิชาชีพการตลาดและโลจิสติกส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จัดโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุพจน์ ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการเปิดโครงการ ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องพุทธรักษา ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last