วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ และศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษา (Excellent Center)

           ดร.สุพจน์ ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะศึกษา ดูงาน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงานด้านมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ และศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษา (Excellent Center) ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last