วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการบริการวิชาชีพ (๑๐๘ อาชีพ)

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านรองผู้อำนวยการ นางสาวดวงพร ราษฎร์เจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการบริการวิชาชีพ (๑๐๘ อาชีพ) แก่นักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพเสริม เพิ่มการหารายได้ระหว่างเรียน โดยได้รับเกียรติจาก นายพนมไพร คำขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสอนทั้งหมด ๑๒ แผนกวิชา ๑. แผนกวิชาคหกรรม - การทำพวงกุญแจกุหลาบ ๒. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ - การทำสบู่ว่านหางจรเข้ ๓. แผนกวิชาการบัญชี - การทำตุ๊กตาการบูร ๔. แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย - การทำสร้อยข้อมือจากเชือกเทียน ๕. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - การทำพวงกุญแจเคลือบบัตร ๖. แผนกวิชาเลขานุการ - การทำตุ๊กตาเป็ด ๗. แผนกวิชาการตลาด - การทำยาหม่องสมุนไพร ๘. แผนกวิชาออกแบบ - การทำกำไลจากซิปคริสตัล ๙. แผนกวิชาการโรงแรม - ศิลปะการพับผ้า ๑๐. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก - การเพ้นท์แก้วเซรามิก ๑๑. แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ - การเพ้นท์กระเป๋า ๑๒. แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ - การทำขนมปังหน้าหมู

Next Last