วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ จัดทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าให้กำลังใจนักศึกษา เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา