วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

พิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

Next Last