วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

งาน “มหกรรมขนมหวาน อาหารอร่อย และของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๖”

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง มอบหมายให้ นางสาวจารุวรรณ กลีบเมฆ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงาน “มหกรรมขนมหวาน อาหารอร่อย และของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๖” ระหว่างวันที่ ๗ และ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สนามยิงปืน ช.พัน ๒ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (อาหาร) ขนมไทยช่อม่วง และอาหารว่างไทย กระหรี่ปั๊บ

Next Last