วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

การพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๘

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๖ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ได้รับมอบหน้าที่ดังนี้ - ฝ่ายสูทกรรม - ฝ่ายการเงิน - ค่ายย่อยที่ ๑ - การแสดงพิธีเปิดค่ายชุมนุม - จัดทำอาหารงานเลี้ยงผู้บังคับบัญชา