วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

พิธีทำบุญตักบาตร กิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร กิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ พระอุโบสถวัดโสธรวราราม วรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา