วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

งาน “ผูกพัน ผูกใจ”ชาวน้ำเงินแสด

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา จัดงาน “ผูกพัน ผูกใจ”ชาวน้ำเงินแสด เพื่อแสดงความยินดีกับ นายสุมิตร คชวงษ์ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา และร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวจารุวรรณ กลีบเมฆ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา และกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและความสัมพันธ์อันดีในองค์กร โดยมีการประกวดแต่งกายสวยงาม และมอบของขวัญให้กับบุคลากรในวิทยาลัยฯ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last