วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

แนะแนวอาชีพและจัดหางาน เข้าแนะแนวการศึกษา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง มอบหมายให้ทีมงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เข้าแนะแนวการศึกษา ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

Next Last