วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ครบรอบ ๘๕ ปี

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ครบรอบ ๘๕ ปี ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last