วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ ร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ กับจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีการทำบุญตักบาตร พิธีถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา