วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

“รางวัลครูดีศรีอาชีวภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

           ดร.สุพจน์ ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี กับ ครูทัศนีย์ แก้วสมนึก ที่ได้รับคัดเลือกเป็น “ครูดีศรีอาชีวภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เนื่องในวันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา