วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

กิจกรรมชมรมวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

           ดร.สุพจน์ ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์กราฟิกและดิจิทัลกราฟิก จัดโครงการประกวดโฟล์กซอง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรี และชมรมวิชาชีพการโรงแรม ได้จัดโครงการหารายได้ระหว่างเรียน โดยการจำหน่ายเค้กและเครื่องดื่ม เพื่อฝึกทักษะอาชีพในสายงานบริการ และโครงการส่งเสริมกิจกรรมภาษาจีนและวันตรุษจีนสู่มาตรฐานสากล ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา