วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งวิทยาลัยฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายราชสดุดีและถวายพระพร มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นให้กับตัวแทนผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา มอบเกียรติบัตรรางวัล การประกวดการ์ดวันแม่ และปล่อยพันธ์ปลาลงสู่แม่น้ำบางปะกงในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last