วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

สวัสดีปีใหม่ ปี ๒๕๖๖ สื่อมวลชน

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดย ดร.สุพจน์ ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ สวัสดีปีใหม่ ปี ๒๕๖๖ สื่อมวลชนและผู้สื่อข่าวท้องถิ่นประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖