วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

คณะผู้บริหาร เข้าสวัสดีปีใหม่ และขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าสวัสดีปีใหม่ และขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายกเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖