วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดงานกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (CVC GAME) ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last