วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง มอบหมายให้ นางปัณณพร นุชประมูล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลาจัตรมุข หน้าศาลากลาง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา