วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

แสดงความยินดีและให้กำลังใจกับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา แสดงความยินดีและให้กำลังใจกับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา รางวัลที่ได้รับดังนี้ - สิ่งประดิษฐ์ เรื่อง แชทบอท Krukub CVC ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ - สิ่งประดิษฐ์ เรื่อง เตาอบสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๓ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสิ่งแวดล้อม - สิ่งประดิษฐ์ เรื่อง อุปกรณ์กายภาพบำบัดแขนขา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ ๕ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (Health Care)