วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

พิธีเปิดงาน การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ (ในระบบออนไลน์)

Next Last