วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน และแผนกวิชาต่างๆ เข้าแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข และโรงเรียนสมาคมสงเคราะห์วิทยา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง มอบหมายให้ทีมงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน และแผนกวิชาต่างๆ เข้าแนะแนวการศึกษา ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข และโรงเรียนสมาคมสงเคราะห์วิทยา