วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน และแผนกวิชาต่างๆ เข้าแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนดาราสมุทร

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง มอบหมายให้ทีมงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน และแผนกวิชาต่างๆ เข้าแนะแนวการศึกษา ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนดาราสมุทร