วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

แสดงความยินดีให้กับ ครูสุรวิกานต์ เมืองสุบาล ที่ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนที่วิทยาลัยเทคนิค หนองบัวลำภู

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีให้กับ ครูสุรวิกานต์ เมืองสุบาล ที่ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนที่วิทยาลัยเทคนิค หนองบัวลำภู ในวันวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last