วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเค้กและคุกกี้ เทสกาลปีใหม่ ๒๕๖๖

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเค้กและคุกกี้ ปีใหม่ ปี ๒๕๖๖

Next Last