วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน และแผนกวิชาต่างๆ เข้าแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ และออกบูธแนะแนวการศึกษา โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง มอบหมายให้ทีมงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน และแผนกวิชาต่างๆ เข้าแนะแนวการศึกษา ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ และออกบูธแนะแนวการศึกษา โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา