วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน และแผนกวิชาต่างๆ เข้าแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจ้ง

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง มอบหมายให้ทีมงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน และแผนกวิชาต่างๆ เข้าแนะแนวการศึกษา ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจ้ง